Generalforsamling Højby Vandværk.

Højby Vandværk a.m.b.a afholder den udsatte generalforsamling

Torsdag den 24 juni 2021 kl. 19.30

På Hotel Højby sø.

Tilmelding skal ske på Byensvand@gmail.com eller ant@pc.dk eller på telefon

21 27 53 26 senest den 22. juni 2021.

Dagsorden ifølge vedtægter, se under vedtægter, som iøvrigt tidligere er udsendt, omdelt til andelshaverne.

 

Alle fremmødte skal kunne forevise gyldig negativ Covid-19 test eller coronapas

På bestyrelsens vegne

Hans Helth, Formand for bestyrelsen

Godt vand fra Højby Vandværk i over 100 år

Ved ledningsbrud

Kontakt vandværksbestyrer George Bauerdiend, tlf. 40111388