Takster for Højby Vandværk.

Anlægsbidrag pr. ejendom/boenhed, excl. moms kr. 10.550,00
Vand efter måler pr. m3., excl. moms kr. 8,75
Erhvervsmæssig produksionsvirksomhed o/500 m3, pr. m3., og hvis der er tilknyttet en privat bolig uden selvstændig måler betales forbrug over 670 m3 excl. moms kr. 6,56
Fast årlig bidrag pr. ejendom/boenhed, excl. moms kr. 600,00
Miljøafgift/pnktafgift pr. m3., exkl. moms kr. 6,37
Hvor vandværket feretager aflæsning, manglende målerkort, excl. moms kr. 500,00
Genoplukningsgebyr, excl. moms kr. 2.500,00
Tilslutning enkelte Efter aftale
Udstykning flere Efter aftale
Rykkergebyr (Der beregnes ikke moms) kr. 100,00

Bemærk
Ovenstående takster er godkendt på generalforsamlingen den 23. marts 2017, og er gældende for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Afholdte udgifter til forsyningsledninger, hvor tilslutning endnu ikke er sket, er optaget i status, og indeksreguleres fra udgiftens afholdelse til tilslutning hos andelshaver finder sted.