Takster for Højby Vandværk.

Anlægsbidrag pr. ejendom/boenhed, excl. moms kr. 10.700,00
Vand efter måler pr. m3., excl. moms kr. 8,75
Erhvervsmæssig produksionsvirksomhed o/500 m3, pr. m3., og hvis der er tilknyttet en privat bolig uden selvstændig måler betales forbrug over 670 m3 excl. moms kr. 6,56
Fast årlig bidrag pr. ejendom/boenhed, excl. moms kr. 600,00
Miljøafgift/pnktafgift pr. m3., exkl. moms kr. 6,37
besvarelse vedr. salg af ejendom, hvor dere skal sendes opogørelser m.m. kr. 200,00
Genoplukningsgebyr, excl. moms kr. 2.500,00
Tilslutning enkelte Efter aftale
Udstykning flere Efter aftale
Rykkergebyr (Der beregnes ikke moms) kr. 100,00

Bemærk
Ovenstående takster er godkendt på generalforsamlingen den 21. marts 2019 og efterfølgende af Odsherred Kommune. Taksterne er gældende for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Afholdte udgifter til forsyningsledninger, hvor tilslutning endnu ikke er sket, er optaget i status, og indeksreguleres fra udgiftens afholdelse til tilslutning hos andelshaver finder sted.